Ազգային կրոններ

Ազգային կրոն, կրոն, որը կապվում է իր հետևորդների ազգային պատկանելիությամբ և որի հետևորդ դառնալը ուղղակիորեն նշանակում է դառնալ տվյալ մշակութային-էթնիկ հանրույթի մի մաս։ Ազգային կրոնները տարբերվում են այն կրոններից, որոնք նպատակ ունեն արագ տարածվելու աշխարհում և ունենալ ավելի շատ հետևորդներ՝ անկախ ազգությունից: Ի հակադրություն դրանց՝ ազգային կրոններն ունեն սահմանափակ աշխարհագրական տարածվածություն, և դրանց հետևորդ լինելը որոշվում է ազգային պատկանելիությամբ:

Պատմականորեն, ամեն էթնիկ խումբ ունեցել է իր ազգային կրոնը։ Կրոնը տվյալ ազգության մշակույթի որոշիչ մասն էր՝ լեզվի և սովորույթների հետ մեկտեղ։ Հուդայականության մեջ կիրառվող գոյիմ բառը կիրառվում էր ցույց տալու համար որոշակի ազգություն և օգտագործվում էր այն համատեքստում, որ յուրաքանչյուր ազգություն ունի իր կրոնը։ Ժամանակի հետ այնպիսի ագրեսիվ քաղաքականություն վարող կրոններ ինչպիսիք են քրիստոնեությունն ու իսլամը, սկսեցին բոլոր ազգային կրոնները որակել որպես «հեթանոսական», «անքաղաքակիրթ», «շիրք» (կռապաշտական), «քաֆիրուն»(անհավատ)։ Վերջին 2000 տարում ազգային կրոնների մեծամասնությունը վերացվել կամ հասարակական կյանքից դուրս են մղվել այս երկու կրոնների կողմից. Եվրոպայում, օրինակ, կելտականգերմանականհայկականսկանդինավյանհունական և հռոմեական ազգային կրոնները դուրս մղվեցին քրիստոնեության կողմից։

Քիմիական Երևույթներ

Քիմիական ռեակցիաներ:
Դաս 1.2
Լրացուցիչ աշխատանք

1. Ո՞ր  երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:

Այն երիևությները որոնցից ստանում եննք նոր նյութ դրանց անվանում ենք քիմիական ռեակցիա:

2.Թվարկե՛ք  քիմիական  ռեակցիաների համար անհրաժեշտ  մի քանի պայմաններ:

Քիմիական ռեակցիաներ առաջանալու համար անհրաժեշտ է, որ նյութերը անմիջական հպման մեջ լինեն: Այդ նպատակով նյութերը մանրացնում են և խառնում:Օրինակ` ծծմբի և երկաթի միջև ռեակցիան ընթանալու համար ծծումբը մանրացնում են, իսկ երկաթի փոշին ստանում են հատուկ եղանակով: Ստացված փոշիները խնամքով խառնում են` մասնիկների հավասարաչափ բաշխման համար:

3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

 Երկաթի ժանգոտումը, նյութի առավել նուրբ մանրացում, ջերմության անջատում, փխրուն զանգված:

4. Կատարեք մեկ փորձ՝  քիմիական կամ ֆիզիկական երևույթը նկարագրող և տեղադրեք բլոգում:

Руссккий язык

Спишите текст, вставляя пропущенные гласные. Найдите в тексте слова
с буквами, которые не обозначают звуков. Правильно произнесите их
.


В далёкие времена бумаги не было. Вначале появились глиняные таблички.
Потом стали писать на металле. На востоке бумагу заменяла слоновая кость.
Для письма использовали кожу животных – пергамент (մագաղաթ). Таких книг
сохранилось много. В Древней Руси писали на берёзовой коре – берёсте.

Առաջադրանքներ

 1. 2, 5 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում
  ա. 730 թիվը;  — 1 , 2 , 5 , 10 :    բ. 235 թիվը — 1 , 5 :
 2. Ընտրիր ճիշտ պնդումները:Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը 4-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: կբաժանվի :
  Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը 3-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: չի բաժանվի :
  Եթե թվի գրառման տասնավորների թվանշանը 0-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: չի բաժանվի
  Եթե թվի գրառման երկրորդ թվանշանը 2-ն է, ապա թիվը բաժանվում է 2-ի: չի բաժանվի
  Եթե թվի գրառման միավորների թվանշանը 3-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում
  2-ի: չի բաժանվի

3. 66, 92, 58, 124, 125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:

92 :


4. Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

1 մն. :


5. Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤x≤495 անհավասարմանը:

435≤ 435 ≤495 :

6. 3, 9 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 165 թիվը: 

միայն 9 -ի
ոչ մեկի
միայն 3 -ի
միայն 3 -ի և 9 -ի:

7.Երեք խոզուկները՝ Նիֆ-Նիֆը, Նաֆ-նաֆը և Նուֆ-Նուֆը անտառում կաղիններ հավաքեցին և որոշեցին դրանք հավասար բաժանել: Կարող են արդյո՞ք նրանք հավասար բաժանել, եթե Նուֆ-Նուֆը հավաքեց 252 կաղին, Նաֆ-Նաֆը հավաքեց 2 անգամ շատ, իսկ Նիֆ-Նիֆը հավաքեց 102-ով քիչ կաղին, քան՝ Նուֆ-Նուֆը:
Պարզիր, թե ընդամենը քանի՞ կաղին նրանք հավաքեցին:

 1. 252 — 102 = 150 ( Նիֆ — Նիֆը )

2. 252 x 2 = 504 ( Նաֆ — Նաֆը )

3. 252 + 150 + 504 = 906 ( Միասին )

Պատ ՝. Կարող են :

Հետաքրքիր դրվագներ Կոմիտասի կյանքից

Կարդա՛. Հետաքրքիր դրվագներ Կոմիտասի կյանքից : 

1.Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:

Կոմիտասը շնորհքով և ազնիվ մարդ էր:

2.  Բառարանի օգնությամբ բացատրիր
գիրուկ- չափավոր գիրություն ունեցող, գիրավուն:
կեղծանուն-կամայական անուն, որով հանդես Է գալիս գրողը՝ գործիչը՝ արվեստագետը ևն:
հոդվածագիր-գրողը, հոդվածի հեղինակ:
կարճահասակ-կարճ հասակ ունեցող, ցածրահասակ:
անհիշաչար-ոչ հիշաչար:
անհաճո-ոչ հաճելի, տհաճ:

Домашняя работа

 1. Письменное грамматические задание «Распутай предложение»(работа с деформированным предложением):

Находится, дом, площадь, перед

Дом находится перед площадю .

Дом, около, кинотеатр, есть

Есть дом около кинотеатра .

Рядом, рынок, с, дом

Рядом рынок с домом .

Улица, на, дома, строят.

На улице строят дома .

Տնային աշխատանք

Կար ու չկար,Մի մոծակ կար: Բզզոց, Դզզոց,Եկաւ Նստաւ Ճակտին վըրան.Բացավ բերան,Հանեց իր փուշ ու եկավ կուչ ձայնը կտրեց,ինձի խաբեց կըծեց, ծակեց, թույնը թափեց նշան դրավ, ելավ, թռավ: Մոծակ անկոչ, երկարապոչ, դու բան չունե՞ս, դու քուն չունե՞ս իմ ճակատին դու ի՞նչ ունես:-Այդ  պարտքս է բայց ինձ լսե՝ սազով նազով ձայն եմ տալիս, այնպես գալիս: Զգուշացի՛ր դու մլակից, որ կրծում է կաշու տակից: 

1. Մեկ բառով բնութագրի՛ր մոծակին:
Ուղղամիտ:
2. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ Զգուշացի՛ր Դու մլակից,Որ կրծում էԿաշու տակից:
Պետք է զգուշանալ այն մարդկանցից, ովքեր ժպտում են երեսիտ, բայց հետևիցդ թույլ են տալիս տգեղ արարքներ:

3. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը: 

Առակը մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է՝ մոծակը բնութագրում է ազնիվ, ուղղախոս մարդուն, իսկ մլակը բնութագրում է սին, խարդախ մարդուն:

4. Ընտրի՛ր Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկը, ընթերցիր, ձայնագարի՛ր կամ տեսագրի՛ր քեզ: Աշխատանքը հրապարակել բլոգում, ուղարկել tatev.abrahamyan@mskh.am էլ. փոստին: 

Մաթեմատիկա Առաջադրանքներ

 1.  56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
  ա. 3-ի;         բ. 4-ի;       գ. 8-ի;      դ. 9-ի:
 2. 2031172; 2657784; 76518420 և 29583675 թվերից որոնք են բաժանվում
  ա. 2;      բ. 3;       գ. 4;       դ. 5;      ե. 6;    զ.8;
  է. 9;    ը. 10:

 3. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 5244 թիվը բաժանվի 12-ի;     
  բ. 5652  թիվը բաժանվի 36-ի :
 4. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 70=70+0
   բ. 55=50+5
  գ.98=90+8 
  դ. 108=100+8
 5. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 21=20+1
  բ.  2000=2000+0
 6. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 6525 թիվը բաժանվի 45-ի;     
  բ. 9576  թիվը բաժանվի 72-ի  :

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 7.  Եթե մտապահված թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125, և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, ապա կստացվի 115: Ինչ թիվ եմ մտապահել:
  (113 x 5 + 125) : 6=115
 8. Ուսանողը 300 էջանոց գիրքը մուտքագրեց 4 օրում: Նույն արագությամբ աշխատելու դեպքում 750 էջանոց գիրքը քանի օրում կմուտքագրի:

  Լուծում
  300:4=75
  750:75=10
  Պատ.՝10:

Կոմիտաս ,,Սպասում,,

,,Սպասում,,

1. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Խոթել-մտցնել, խցկել

2. Բնութագրի՛ր Կոմիտաս -մարդուն:  

Կոմիտասը բարի և համբերատար մարդ էր:

3. Դուրս գրի՛ր դեռատի կնոջը նկարագրող հատվածը: 

Դեռատի կին էր` այր մարդու բաճկոնով, այր մարդու ոտնամաններով: Դեռատի կնոջ աչքերում բողոք կար, և հույսը լացի պես կախվել էր շուրթերից ու դողում էր:

4. Բացատրի՛ր վերնագիրը: 

Classwork

1.No they aren’t. They are British.

2. Are you and Dave OK?

3.No we aren’t.

4. Are you from China?

5.No we aren’t. We are from Japan.


1. No, I think he is British.

2.No it isn’t very interesting.

3.Tokio hotel? are they a pop group?

4.Yes, they are great?

5. Are Pietro  and Daniela from Italy?

6.No, they aren’t Italian, they’re Swiss.