Մուկն ու կատուն

 

կկկգֆդԿատուն մկին                      _Չեմ արժանի
Ասավ. – Անգին,                   Էդ մեծ պատվին,
Թե էդ ծակից                        Ճամփեն կարճ,
Էս ծակը գաս,                      Էդքան խա՞րջ:
Հազար թուման                   Շատ լավ գիտեմ
Փող կստանաս:                  Փորիդ ցավը,
Պատասխանեց                   Պա՞պս է տեսել
Մուկը կատվին.                  Կատվի լավը