Տնային

 1. Հաշվել այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը 4 անգամ փոքր է երկարությունից:
  Լուծում
  16:4=4
  16×4=64
  Պատ.՝64 մետր քառակուսի:
 2. Ունենք երկու ուղղանկյուններ, որոնց մակերեսները հավասար են: Առաջին ուղղանկայն երկարությունը 14սմ է, իսկ լայնությունը 4սմ: Մյուս ուղղանկյան լայնությունը 7սմ: Գտնել երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը:
  Լուծում
  14×4=56
  56:7=8
  Պատ.՝8 երկ.
 3. Ինչքա՞ն է այն հավասարակողմ հնգակյան կողմը, որի պարագիծը հավասար է այն ուղղանկյան մակերեսին, որի երկարությունը 4սմ է, իսկ լայնությունը 10սմ:
  Լուծում
  10:4=40
  40:5=8
  Պատ.՝8