Առաջադրանքներ

 1. 2, 5 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում
  ա. 730 թիվը;  — 1 , 2 , 5 , 10 :    բ. 235 թիվը — 1 , 5 :
 2. Ընտրիր ճիշտ պնդումները:Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը 4-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: կբաժանվի :
  Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը 3-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: չի բաժանվի :
  Եթե թվի գրառման տասնավորների թվանշանը 0-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում 2-ի: չի բաժանվի
  Եթե թվի գրառման երկրորդ թվանշանը 2-ն է, ապա թիվը բաժանվում է 2-ի: չի բաժանվի
  Եթե թվի գրառման միավորների թվանշանը 3-ն է, ապա թիվը չի բաժանվում
  2-ի: չի բաժանվի

3. 66, 92, 58, 124, 125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:

92 :


4. Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

1 մն. :


5. Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤x≤495 անհավասարմանը:

435≤ 435 ≤495 :

6. 3, 9 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 165 թիվը: 

միայն 9 -ի
ոչ մեկի
միայն 3 -ի
միայն 3 -ի և 9 -ի:

7.Երեք խոզուկները՝ Նիֆ-Նիֆը, Նաֆ-նաֆը և Նուֆ-Նուֆը անտառում կաղիններ հավաքեցին և որոշեցին դրանք հավասար բաժանել: Կարող են արդյո՞ք նրանք հավասար բաժանել, եթե Նուֆ-Նուֆը հավաքեց 252 կաղին, Նաֆ-Նաֆը հավաքեց 2 անգամ շատ, իսկ Նիֆ-Նիֆը հավաքեց 102-ով քիչ կաղին, քան՝ Նուֆ-Նուֆը:
Պարզիր, թե ընդամենը քանի՞ կաղին նրանք հավաքեցին:

 1. 252 — 102 = 150 ( Նիֆ — Նիֆը )

2. 252 x 2 = 504 ( Նաֆ — Նաֆը )

3. 252 + 150 + 504 = 906 ( Միասին )

Պատ ՝. Կարող են :

Մաթեմատիկա Առաջադրանքներ

 1.  56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
  ա. 3-ի;         բ. 4-ի;       գ. 8-ի;      դ. 9-ի:
 2. 2031172; 2657784; 76518420 և 29583675 թվերից որոնք են բաժանվում
  ա. 2;      բ. 3;       գ. 4;       դ. 5;      ե. 6;    զ.8;
  է. 9;    ը. 10:

 3. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 5244 թիվը բաժանվի 12-ի;     
  բ. 5652  թիվը բաժանվի 36-ի :
 4. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 70=70+0
   բ. 55=50+5
  գ.98=90+8 
  դ. 108=100+8
 5. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 21=20+1
  բ.  2000=2000+0
 6. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 6525 թիվը բաժանվի 45-ի;     
  բ. 9576  թիվը բաժանվի 72-ի  :

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 7.  Եթե մտապահված թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125, և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, ապա կստացվի 115: Ինչ թիվ եմ մտապահել:
  (113 x 5 + 125) : 6=115
 8. Ուսանողը 300 էջանոց գիրքը մուտքագրեց 4 օրում: Նույն արագությամբ աշխատելու դեպքում 750 էջանոց գիրքը քանի օրում կմուտքագրի:

  Լուծում
  300:4=75
  750:75=10
  Պատ.՝10:

Տնային Աշխատանք

 1. Պապս ինձնից մեծ է 65 տարով, իսկ հորիցս՝ 26 տարով: Հայրս քանի՞ տարեկան էր, երբ ես ծնվեցի:

  65-26=39
  Պատ.՝39տ:

 2. 24 տետրը կշռում է 120 գրամ: Նման քանի՞ տետրն է 180 գրամ կշռում:
  1) 20:24=5
  2)180:5=36
  Պատ.`36 տետր:
 3. 5 մարդ մի աշխատանքը 8 օրում ավարտեցին: Նույն աշխատանքը 20 մարդը քանի՞ օրում կավարտեն:

1)20:5=4
2)4×8=32
Պատ.`32 օրում:

 1. Եթե մտապահածս թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125 և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, 115 կստացվի: Ի՞նչ թիվ եմ մտապահել:
 2. 100  թիվը ներկայացրու 2 իրարից տարբեր բնական թվերի միջոցով:
 3. Լուծի՛ր ռեբուսները.
  ա.   ՁՈՒԿ x ՁՈՒԿ = ՇՆԱՁՈՒԿ
  բ.    ԱԲ x Ա x Բ  = ԲԲԲ

 

Մաթեմատիկա Մայիսի 4-7

Խառը թվերի համեմատում

Համեմատե՛ք խառը թվերը

1 ամբողջ 97/100 և 1 ամբողջ 2/3
611/300>500/300

3 ամբողջ 1/10 և 2 ամբողջ 9/10
31/10>29/10

20 ամբողջ 5/8 և 21 ամբողջ 1/100
16500/800<16808/800

2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
48/20<55/20

4 ամբողջ 6/4 և 4 ամբողջ 5/7
136/28>128/28

120 ամբողջ 1/3 և 121 ամբողջ 1/9
3249/27<3270//27

Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը

11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15

25 ամբողջ 9/15, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7, 13 ամբողջ 5/7, 11 ամբողջ 2/3, 11 ամբողջ 1/3, 5 ամբողջ ¾, 5 ամբողջ 1/4

Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը

4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

4 ամբողջ 10/13, 4 ամբողջ 11/13, 18 ամբողջ 9/11, 19 ամբողջ 5/14, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 20 ամբողջ 5/8

Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝

7/9
4/9+3/9=7/9
1
4/9+5/9=9/9=1
11/12

4/9+17/36=11/12

8/5
4/9+52/45=8/5

Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾ -ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:
լուծում ՝
1)3/4-1/2=1/4
Պատ ՝. Երկրորդ դերձակը կատարեց աշխատանքի ¼ մասը:

Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.

395 : 8=49 մնացորդ 3

162 : 5=32 մնացորդ 2

977 : 2=488 մնացորդ 1

151 : 2=75 մնացորդ 1

Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:
լուծում ՝
1)70 x 2=140
2)80 x 2=160
3)140+160=300
4)750-300=450
5)450 x 1/750=3/5
Պատ ՝. 3/5 մասը:

Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:
լուծում ՝
1)111+89=200
2)200-127=73

Պատ՝. 73

 

Մաթեմատիկա

Խառը թվեր

Ապրիլի 27-30

 1. Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով
 • 2 + 6/7=14+6/7=20/7
 • 5 + ¼=20+1/4=21/4
 • 9 + 2/5=45+2/5=47/5
 • 1 + 8/9=9+8/9=17/9
 • 15 + 11/12=180+11/12+191/12
 • 104 + 3/7=728+3/7=731/7
 1. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տեսքով
 • 3 ամբողջ 4/5=19/5
 • 21 ամբողջ ½=43/2
 • 8 ամբողջ 11/12=107/12
 • 32 ամբողջ ¾=131/4
 • 1 ամբողջ 103/125=228/125
 • 200 ամբողջ 344/625=125344/625
 1. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով.
 • 18 ամբողջ 3/7=54/7
 • 2 ամբողջ 1/3=7/1
 • 7 ամբողջ 5/9=68/9
 • 25 ամբողջ ¾=103/4
 1. Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի
 • 375/18=20ամբողջ15/12
 • 19/2=9ամբողջ1/2
 • 49/3=16ամբողջ3/3
 • 219/5=43ամբողջ4/5
 • 34/7=4ամբողջ6/7
 • 881/18=4ամբողջ16/18
 • 600/13=46ամբողջ2/13
 • 25/4=6ամբողջ1/4
 1. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվի և անկանոն կոտորակի տեսքով.
 • 3 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ½

17/5>5/2

 • 4 ամբողջ ¼ և 4 ամբողջ ¾
  17/4<19/4
 • 7 ամբողջ 11/12 և 8 ամբողջ 11/12
  95/12<107/12
 • 5 ամբողջ 19/20 և 5 ամբողջ 18/19
  119/20>113/19
 1. Խառը թվերը վերածելով անկանոն կոտորակների՝ կատարե՛ք գումարում.
 • 2 ամբողջ 3/5 + 2/5=13/5+2/5=15/5
 • 7 ամբողջ 4/9 + 5/9=67/9+5/9=52/9
 • ¼ + 3 ամբողջ 5/16=1/4+53/16=4+53/16=57/16
 • 5/6 + 4 ամբողջ 7/18=5/6+72/18=15+72/16=87/18
 1. Ուղղանկյան լայնությունը 2 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 3/5 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը:
  1)2+3/5=2ամբողջ3/5=13/5սմ
  2)2+2+13/5+13/5]=4+26/5=4ամբողջ26/5սմ
 2. Ուղղանկյան պարագիծը 10 սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը ¾ սմ: Որքա՞ն են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:
  1)3/4+3/4=6/4
  2)10-6/4=34/4
  3)34/4:2=34/4 x ½=34/8սմ

Մաթեմատիկա

 1. Ստուգե՛ք տեղափոխական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ զույգերը.

Օր. ½ և ¾

½ x ¾ = 1 x3 /2 x 4=3/8

¾ x ½ = 3x 1 / 4 x 2 =  3/8

3/8 = 3/8

 • 12/39 x 53/72=1/39×53/6=53/234
  53/72×12/39=53/6×1/39=53/234

53/234=53/234

 • 83/56 x 93/72=7719/4032
  93/72 x 83/56=7719/4032
  7719/4032=7719/4032
 • 39/14 x 424/593=39/7x 212/592=8268/4151
  424/593 x 39/14=212/592 x 39/7=8268/4151
  8268/4151=8268/4151
 • 82/67 x 225/737=18450/49379

225/737 x 82/67=18450/49379
18450/49379=18450/49379­­­

 1. Ստուգե՛ք զուգորդական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ եռյակները.

Օր. ½, ¾ և 5/6

x ¾) x 5/6 = 3/8 x 5/6 = 15/48

½ x (¾ x 5/6)= ½ x 15/24 = 15/48

15/48 = 15/48

 • 8/3 , 7/5 և ½
  1) 8/3(7/5 x 1/2)=8/3 x 7/10 =56/30
  (8/3 x 7/5) x 1/2=56/15 x ½=56/30
 • 5/16, 3/7 և 19/8
  2) (5/16 x 3/7) x 19/8=15/272 x 19/8=285/2176
  5/16 x (3/7 x 19/8)=5/16 x 57/56=285/896
 • 17/2, 3/16 և 25/273
  3) (17/2 x 3/16) x 25/27=51/32 x 25/27=1275/864
  17/2 x (3/16 x 25/27)=75/432 x 17/2=1272/864
 • 51/8, 4/9 և 23/64
  (51/8 x 4/9) x 23/64= 204/72 x 23/64= 4692/4608
  51/8 x 4/9 x( 23/64)= 204/72 x 23/64= 4692/4608

 

 1. Օգտագործելով տեղափոխական և զուգորդական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար, հաշվե՛ք.
 • 5/1 x (¾ x 1/5)=5/1 x 3/20=15/20
  1/5 x 5/1 x ¾=15/20
 • (2/3 x 15/17) x 3/2=30/51 x 3/2=90/102
  15/17 x 3/2=90/102
 • (5/9 x 14/1)x 3/5=70/9 x 3/5=210/45
  5/9 x 14/1 x 3/5=210/45
 • (8/1 x 11/7) x 7/8=88/7 x 7/8=616/56
  8/1 x 11/7 x 7/8=616/56
 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
 • (2/7 + 5/21) x 63 + ¼ x (8/7 – 3/14)=6+5/21 x 252+1/4 x 16-3/14=11/21 x 253/4 x 13/14=36179/1176
 • (7/12 +5/18) x 24 – 3/5 x 25/2=126+60/216 x 120-15/5 x 25/2=186/216 x 105/5 x 251/2=488250/2160
 • (7/9 – 5/36) x 1/23 + (11/3 – 4/9) x 27=28-5/36 x 1/23+33-4/9=1/36 x 1/23+29/9=1/36+29+9=1+116/36-117/36
 • 12/5 x 25/3 x 4/5 + 2/3 x ¼ x 72=1200/75+144/12=14400+10800/900=25200
 1. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
 • 23/48 + 9/16 = 25/24=25/24-9/16=50-27/48=23/48
 • 65/7+ 8/21 = 25/49=29/49-8/21=1421-56/147=65/7
 • 13/12-5/6 = ¾ -1/2=3-2/4=1/4+5/6=3+10/12=13/12
 • *-9/10 = 8/7 -11/21=24-11/21=13/21+9/10=130+189/210=319/210

Կոտորակը նախ կրճատել են 3-ով, ապա՝ 5-ով և վերջապես՝ 6-ով: Կրճատվու՞մ է արդյոք այդ կոտորակը 90-ով:
Այո

Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
120:2=60
120:3=40
60+40=100
120-100=20
Պատ՝. 20

Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:
50 x 2=100
123-100=23
50-23=27
Պատ ՝. 23-3սլաք, 27-2սլաք:

 

 

Մաթեմատիկա. Ապրիլի  6 — 9

Կոտորակների բազմապատկում

Ապրիլի  6 — 9

 1. Գումարը գրի՛ առեք արտադրյալի տեսքով.
 • 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5= 4×1/5=4/5
 • 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3=2×10/3=10/3
 • 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3=4×4/3=16/3
 • 7/2 + 7/2 + 7/2=3×7/2=21/2
 1. Արտադրյալը գրի՛ առեք գումարի տեսքով.
 • 5 . ½ = 1/2+1/2+1/2+1/2+1/2
 • 3 . 5/2 =5/2+5/2+5/2
 • 4 . 6/7=6/7+6/7+6/7+6/7
 • 2/5 . 2=2/5+2/5
 • 4/9 . 5=4/9+4/9+4/9+4/9+4/9
 • 2/3 . 7=2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3
 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
 • 3/7 . 5/2= 15/14
 • 8/3 . 9/4=6/1
 • 5/9 . 7/4=35/36
 • 6/7 . 3/8=18/56
 • 2/9 . 6/17=4/51
 • 10/7 . 3/8=30/56
 • 4/5 . 21/16=21/20
 • 15/4 . 5/3=25/4
 • 12/17. 31/27=372/459
 • 56/59 . 13/8=91/59
 • 25/23 . 69/70=75/79
 • 44/37 . 111/11=12/17
 1. Կատարե՛ք գործողությունները
 • 5/2 . 7/8 + ¾ . 9/5=35/16+27/20=700+432/320=1132/320
 • 3/8 . 5/6 + 17/6 . 9/10=5/16+51/20=100+816/320=916/320
 • 11/2 . 13/12 + 5/24 . 3/2=143/24+5/16=2288+120/384=2408/384
 • 81/16 . 8/5 -3/20 . 11/4=81/10-33/80=648-33/80=615/80
 • 35/4 . 79/15 – 21/3 . 5/4=553/12-105/12=448/12
 • 13/4 . 68/7 – 97/49 . 9/8=221/7-873/392=12376-873/392
 1. Ուղղանկյան լայնությունը 5/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 7 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
  1)5/2×7/1=35/2
  2)5/2+5/2+35/2+35/2=80/2

3)5/2×35/2=175/4
Պատ.՝P=80/2
S=175/4

 1. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով:
 • 12/85= 3/17×4/5
 • 1/16=1/8×1/2
 • 72/35=8/7×9/5
 • 8/9=4/3×2/3
 • 24/75=3/3×8/25
 • 32/65=8/5×4/13
 1. Երբ մեքենան անցավ ճանապարհի 2/3 –ը, նրան մնաց անցնելու ևս 100 կմ: Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
 2. Կատարե՛ք գործողությունները:
 • 2/5 . (1/2 + ¾ + 1/8)
 • 3/7 . 2/4 + 5/2 . 3/14
 • 7/3 . 9/4 + 9/4 . 5/12
 • 7/12 . 12/7 – 11/17 . 17/11
 1. Կրճատե՛ք կոտորակները
 • 72/60=36/30=18/15=6/3=2/1
 • 44/99=4/9
 • 30/12=10/4=5/2
 • 84/66=42/33=14/11
 • 132/81=44/27
 • 169/26=13/2
 1. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8 սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից:
 2. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի.
 • 6/21, 23/14 և 8/49
 • 4/121, 3/88 և 5/11
 • 71/64, 5/80 և 32/72
 • 13/36, 15/54 և 3/18
 1. Մի ծորակը ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն:

Առաջադրանքներ

 

Առաջադրանքներ

 1. Գտիր 120  թվի  4/6  մասը։80
 2. Գտիր 180  թվի  5/3  մասը։300
 3. Գտիր 240  թվի  6/40  մասը։36
 4. Գտիր 250  թվի  4/5  մասը։200
 5. Քանի՞ դեցիմետր  է  2/10 մետրը։ 2
 6. Քանի՞ մետր է  3/4 կմ-ը։ 750
 7. Քանի՞ սանտիմետր է 3/5 մետրը։ 60
 8. Քանի՞ րոպե է  4/6 ժամը։ 40
  Քանի՞  ժամ  է  5/6 օրը։ 20
 9. Քանի՞ մետր է  3/10  կիլոմետրը։ 30
 10. Գտիր մետրի 3/5 մասը։ 20
 11. Արտահայտիր 2/3 ժամը րոպեներով։

 

 1. Ուղղանկյան ո՞ր մասը  գունավորված  չէ.

10/6 մասը գունավորված չէ

 1. Տուփում կար 20 միատեսակ մատիտ։ Տուփից հանեցին  դրանց  3/5 մասը։  Քանի՞  մատիտ  մնաց տուփում։

1)20:5×3=12
2) 20-12=8

 1. Պիցցան բաժանեցին 8  հավասար մասերի։ Նարեին  տվեցին պիցցայի  5/8 մասը։ Պիցցայի ո՞ր մասը մնաց։

3/8մասը

 1. Զամբյուղում կար 25 խնձոր, պապիկը թոռնիկներին  տվեց  դրանց  3/5 մասը, քանի՞  խնձոր  մնաց   զամբյուղում։

1)25:5×3
2)25-15=10

 

 

 

Տնային

 1. Հաշվել այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը 4 անգամ փոքր է երկարությունից:
  Լուծում
  16:4=4
  16×4=64
  Պատ.՝64 մետր քառակուսի:
 2. Ունենք երկու ուղղանկյուններ, որոնց մակերեսները հավասար են: Առաջին ուղղանկայն երկարությունը 14սմ է, իսկ լայնությունը 4սմ: Մյուս ուղղանկյան լայնությունը 7սմ: Գտնել երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը:
  Լուծում
  14×4=56
  56:7=8
  Պատ.՝8 երկ.
 3. Ինչքա՞ն է այն հավասարակողմ հնգակյան կողմը, որի պարագիծը հավասար է այն ուղղանկյան մակերեսին, որի երկարությունը 4սմ է, իսկ լայնությունը 10սմ:
  Լուծում
  10:4=40
  40:5=8
  Պատ.՝8